ÑÀÉÒ ÇÀĞÈ | ÔÎĞÓÌ


דף ראשי :: הרשמה :: שו"ת :: התחבר
Áàëàøèõà Çàğÿ ñïğàâêà :: רשימת אלבומים :: האחרונים שנוספו :: הערות אחרונות :: הנצפים ביותר :: המדורגים כטובים ביותר :: המועדפים שלי :: חיפוש      
ראשי > Íîâîñòè Çàğè > Ïàëîìíè÷åñêàÿ ïîåçäêà ïğèõîæàí íàøåãî õğàìà â Ñàââèíî-Ñòîğîæåâñêèé ìîíàñòûğü

Èêîíà ñ æèòèåì ïğï. Ñàââû Ñòîğîæåâñêîãî
Palomnich_poezdka_28-02-2016_12.jpg Palomnich_poezdka_28-02-2016_17.jpg Palomnich_poezdka_28-02-2016_06.jpg Palomnich_poezdka_28-02-2016_15.jpg Palomnich_poezdka_28-02-2016_08.jpg Palomnich_poezdka_28-02-2016_04.jpg
דרג תמונה זו (עדיין אין דירוג)
על הפנים!
גרוע
סביר
טוב
טוב מאוד
מצויין!

מידע על הקובץ
שם הקובץ:Palomnich_poezdka_28-02-2016_04.jpg
שם האלבום:pervomay / Ïàëîìíè÷åñêàÿ ïîåçäêà ïğèõîæàí íàøåãî õğàìà â Ñàââèíî-Ñòîğîæåâñêèé ìîíàñòûğü
גודל הקובץ:116 KB
תאריך הוספה:29 לפברואר, 2016
מימדים:960 על 540 פיקסלים
הוצג:49 פעמים
כתובת:https://myzarya.ru/cpg/displayimage.php?pos=-8746
מועדפים:הוסף למועדפים

 Ğåéòèíã@Mail.ru