ÑÀÉÒ ÇÀÐÈ | ÔÎÐÓÌ


თავფურცელი :: რეგისტრაცია :: ფრიად აქტუალური კითხვები :: შესვლა
Áàëàøèõà Çàðÿ ñïðàâêà :: ალბომების სია :: ბოლო ატვირთვები :: ბოლო კომენტარები :: ყველაზე პოპულარულები :: ყველაზე რეიტინგულები :: ჩემი რჩეულები :: ძიება      
თავფურცელი > Íîâîñòè Çàðè > Ëåíèíãðàäñêèé ìåòðîíîì - 75 ëåò ñî äíÿ ñíÿòèÿ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà
დაწკაპეთ ნახატის სრული ზომით სანახავად
27-01-2019-kdc-zarya-01.jpg 27-01-2019-kdc-zarya-02.jpg 27-01-2019-kdc-zarya-03.jpg 27-01-2019-kdc-zarya-04.jpg 27-01-2019-kdc-zarya-06.jpg 27-01-2019-kdc-zarya-05.jpg
ფაილის შეფასება (მიმდინარე რეიტინგი: 0 / 5 - ხმა: 1)
ნაგავი
ცუდი
საშუალო
კარგი
საუცხოო
საუკეთესო

ფაილის ინფორმაცია
ფაილის სახელი:27-01-2019-kdc-zarya-03.jpg
ალბომი:pervomay / Ëåíèíãðàäñêèé ìåòðîíîì - 75 ëåò ñî äíÿ ñíÿòèÿ áëîêàäû Ëåíèíãðàäà
რეიტინგი (1 ხმა): (დეტალები)
ფაილის ზომა:1304 KB
დამატების თარიღი:იან 30, 2019
ნახატის ზომა:2016 x 1512 პიქსელი
ნაჩვენებია:158 -ჯერ
მისამართი:https://myzarya.ru/cpg/displayimage.php?pos=-13684
რჩეულები:რჩეულებში დამატება

 Ðåéòèíã@Mail.ru