ÑÀÉÒ ÇÀĞÈ | ÔÎĞÓÌ


თავფურცელი :: რეგისტრაცია :: ფრიად აქტუალური კითხვები :: შესვლა
Áàëàøèõà Çàğÿ ñïğàâêà :: ალბომების სია :: ბოლო ატვირთვები :: ბოლო კომენტარები :: ყველაზე პოპულარულები :: ყველაზე რეიტინგულები :: ჩემი რჩეულები :: ძიება      
თავფურცელი > Íîâîñòè Çàğè > Ïàëîìíè÷åñêàÿ ïîåçäêà ïğèõîæàí íàøåãî õğàìà â Ñàââèíî-Ñòîğîæåâñêèé ìîíàñòûğü

Õğàì Ğîæäåñòâà Áîãîğîäèöû, ãäå íàõîäÿòñÿ ìîùè ïğï. Ñàââû Ñòîğîæåâñêîãî
Palomnich_poezdka_28-02-2016_09.jpg Palomnich_poezdka_28-02-2016_08.jpg Palomnich_poezdka_28-02-2016_10.jpg Palomnich_poezdka_28-02-2016_11.jpg Palomnich_poezdka_28-02-2016_12.jpg Palomnich_poezdka_28-02-2016_13.jpg
ფაილის შეფასება (ხმები ჯერ არ მიცემულა)
ნაგავი
ცუდი
საშუალო
კარგი
საუცხოო
საუკეთესო

ფაილის ინფორმაცია
ფაილის სახელი:Palomnich_poezdka_28-02-2016_11.jpg
ალბომი:pervomay / Ïàëîìíè÷åñêàÿ ïîåçäêà ïğèõîæàí íàøåãî õğàìà â Ñàââèíî-Ñòîğîæåâñêèé ìîíàñòûğü
ფაილის ზომა:188 KB
დამატების თარიღი:თებ 29, 2016
ნახატის ზომა:960 x 640 პიქსელი
ნაჩვენებია:35 -ჯერ
მისამართი:http://myzarya.ru/cpg/displayimage.php?pos=-8753
რჩეულები:რჩეულებში დამატება

 Ğåéòèíã@Mail.ru